مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

بازدیدمهندس ملک جعفریان از نمایشگاه تلکام ۲۰۱۸

مخابرات ما- مهندس ملک جعفریان مدیر مخابرات منطقه تهران به همراه مهندس کاظمی معاون تجاری مخابرات منطقه تهران و سایر مدیران در نخستین روز از برپایی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام ۲۰۱۸ ازبخش های مختلف نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام ۲۰۱۸ بازدید کرد. طی این بازدید مدیر مخابرات منطقه تهران ضمن حضور در غرفه شرکت مخابرات ایران وهمچنین مخابرات منطقه تهران از آخرین دستاوردهای و سرویس های نوین مخابرات منطقه تهران بازدید کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: