مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

مناقشات در مخابرات ایران (گروه های متفاوت شغلی)

مخابرات ما – هر گاه یک دستی و یک سطحی در سیستم بهم بخورد, اتحاد بین نیروها کاهش یافته درنتیجه, پیشرفت امور بسیار اندک خواهد بود.

وقتی تعداد گروه های مختلف و متفاوت در یک سیستم زیاد باشد هر یک منافع را به سمت گروه خود خواهد کشید اما کار روی زمین باقی خواهد ماند. البته این امر شامل کارکنان و مدیریت کلان شرکت خواهد بود.

امروز صوت ضبط شده یکی از استادان دانشگاه را گوش می کردم که در همایشی تحت عنوان منازعات اخیر کشور -یا نامی مشابه آن- بعنوان محقق صحبت کرده بود.

دیدم وضعیت کلی کشور خیلی نزدیک است به وضعیت کلی مخابرات.یعنی اگر الگوی کوچک شده ای از کشور را روی مخابرات قرار دهیم مشابهت های زیادی بین آن خواهیم یافت.

بهمین دلیل تصمیم گرفتم از صحبت ها و ایده های این استاد دانشگاه استفاده کنم و الگوهای مخابراتی را نقد کنم.

در بخش های آینده این سلسله مطالب را خواهید خواند.

این کار تحقیقی شاید حال همه ما را بهتر کرد.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: