مخابرات ما – هرمزگان – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

4 comments

 • باعرض سلام سردبیر عزیز قضیه وام بانک رسالت ک خدمات اول قراربسته چی هست

  • author

   حسین آقا
   خب هر چی شنیدی برام تعریف کن تا بدونم دنبال چی بگردم.
   این وام برای کی بوده؟

 • باسلام سردبیرگرامی نوشته بودن خدمات ا اول بابانک رسالت قراردادامضا کرده برای وام یک نیم درصدی صحت دارد