مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

بلاتکلیفی تلگرامی

[box] مخابرات ما -مساله ای فراتر از فیلترینگ و فیلتر پیام رسان تلگرام دامن گیر حوزه ارتباطات کشور و کاربران فضای مجازی شده است. [/box]

مخابرات ما (محمد – آی.سی.تی.پرس) – بلاتکلیفی تلگرامی که امروز در میان مسئولان کشور رایج شده است گریبان کاربران فضای مجازی که بسیاری از آنان کسب و کارشان وابسته به این این پیام رسان بوده است را گرفته است.
نرم افزاری که راحت و بهینه، همسو با خواسته های کاربران به خصوص ایرانی ها به آن ها خدمات ارائه داده است.
این برنامه ارتباطاتی به خوبی توانست جای خود را در میان آحاد جامعه باز کرده و اعتماد عمومی را نسبت به کارایی ها و قابلیت های خود جلب کند.
پیام رسان تلگرام در سبد اقتصادی خانوارهای ایرانی جای گرفت و اکنون مسئولان می خواهند همانند اجرای بسیاری از طرح های خلق الساعه، آن را زائد شمرده و ترک آن را به مردم اجبار کنند.
هر چقدر هم که کلاف سردرگم این محدودسازی حجیم تر می شود، بر بار روانی ناشی از آن در میان مردم افزوده تر و بر نابودی اعتماد عمومی در استفاده از برنامه های داخلی، هر چند کاربردی، نزدیک تر می شود.
گویا چشم ها بسته و گوش ها نیز نمی شنوند که خواست و اقبال مردم هنوز تلگرام است.
حتی مسئولان آمارهای بلند بالای ارائه شده از حضور کاربران در پیام رسان فیلتر شده تلگرام، استفاده فزاینده از برنامه های متنوع و اغلب ناامن فیلترشکن و عدم اقبال عمومی از مشابه بومی و داخلی را نادیده می گیرند.
علی رغم این واقعیت حتی نوک پیکان این بی رغبتی عمومی را به سمت وزیر ارتباطات نشانه رفته اند که: پشت پرده های عمیقی وجود دارد و وی تمایل به پیام رسانی خاص دارد و بده بستان هایی در این میان بوده و تبعات آن هنوز ادامه دارد!
البته راحت ترین کار نیز در چنین مواقعی همین نشانه رفتن ها و قلمداد کردن ها است.
حال و آینده کشورمان به طرز بی معنایی به موضوع فیلترینگ یک پیام رسان مردمی گره خورده است که بیشتر از آنکه نگرانی های وارده به امنیت فضای تبادل در آن به مردم نمایان شود، اجبار عمومی بر انتخاب هایی خاص تر از خاص، دغدغه ملت شده است.
پاسخ این بلاتکلیفی تلگرامی را چه کسی می دهد؟ تاوان این بلاتکلیفی را مردم می دهند!

 

0 comments