مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

باز هم رای دیوان بر علیه صندوق بازنشستگی کشوری

مخابرات ما- باز هم رای دیوان بر علیه صندوق بازنشستگی کشوری و به نفع بازنشستگان مخابراتی
مخابرات ما- شکایات متعدد بازنشستگان مخابراتی در دیوان عدالت اداری نسبت به صندوق بازنشستگی کشوری یک به یک بهنتیجه می رسد و احکام یکسانی به نفع ببازنشستگان مخابراتی صادر می شود.
در این احکام، صندوق بازنشستگی کشوری مکلف شده است مشابه صندوق تامین اجتماعی اقدام کند اما تا این لحظه این صندوق فقط بخشی از قانون را پذیرفته است.بیش از آن را به بررسی صندوق -یک طرف دعوا- واگذار کررده است.
در این تصاویر یکی از احکام دیوان عدالت اداری در همین رابطه مشاهده می شود.
بخشی از رای دیوان:

 

1396290cookie-checkباز هم رای دیوان بر علیه صندوق بازنشستگی کشوری
3 نظرات
 1. ناشناس می گوید

  با سلام به جناب سردبیر و همکاران
  دوستان سال ۱۴۰۰ حداکثر سقف حقوق بازنشستگی : ۹درصد ها ۱۵/۷۰۰/۰۰۰تومان بود و۷درصد ها ۱۸/۵۰۰/۰۰۰تومان بود
  امسال حداکثر حقوق بازشستگان : ۹درصد (۲۴/۷۱۵/۰۰۰×۷) =۱۷/۳۰۰/۰۰۰تومان است
  ولی ۷درصد ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان است
  واگر دادنامه۲۳۶۰ اجرا نشود وحقوق بازنشستگی عین تامین اجتماعی محاسبه نشود همکاران ۹درصد حتی حقوق کمتر از میانگین ۲سال را می گیرند و خیلی متضرر می شوند و ظلمی بزرگی در حقشان می شود چرا که از تاریخ۱۳۹۸/۹/۱ همانند ۷درصدها بیمه بازنشستگی از کلیه دریافتی هاکسر می شودحتی از جدوال رفاهی
  وهمکاران بالای ۳۰ برای جبران کاهش۵۰ درصدی حقوق بازنشستگی ، بازنشسته نمی شوند پس لطفا اطلاع رسانی شود و برای اجرای دادنامه ۲۳۶۰ توسط صندوق اقدام عاجل انجام شودحداقل حفوق کارمندان در مدیدیت خدمات کشوری
  ,۰۰۰ ۲۴,۷۱۵,،تومان است
  با تشکر
  ۹  0  0

 2. ناشناس می گوید

  دوستان مخابرات فقط بیمه بازنشستگی را تا اخر اسفند ماه به صندوق بازنشستگی واریز نموده است و۶ماه انسال را بدهکار است  0  0

  1. ناشناس می گوید

   سلام کدام استان هستید   0   0

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here