مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

تحلیلی – آغوش مرگ، شرکت را خواهد کشت؟!

مخابرات ما- مطلبی آموزشی و تحلیلی – آغوش مرگ، در سازمان ها

🟢نویسنده مهمان- رسمی ۱۴۰۲          …………………  🟢 پدیده ی «آغوش مرگ» در سازمان ها

 

🔴 وقتی زنبورها متوجه کم کاری ملکه به دلیل پیری یا مریضی می‌شوند، تصمیم می‌گیرند تا او را از بین ببرند. در نتیجه دور ملکه جمع شده و او را در آغوش می‌گیرند تا ملکه در این ازدحام، از دمای بالا بمیرد‌. این پدیده «آغوش مرگ» نامیده می‌شود.

🔸‌در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز با روشن شدن ناکارآمدی مدیر ارشد، هیئت مدیره و یا تیم رهبری، کارکنان با افزایش کم‌کاری و سرعت دادن ناخواسته به عدم بهره‌وری، سقوط سازمان را تسریع می‌کنند.

🔴 در این حال کارکنان سازمان اغلب در یکی از چهار گروه ذیل قرار می‌گیرند:

 

🔻گروه اول
🔸*متخصصان* و تکنوکرات‌های با وجدانی که با ترک سازمان و خروج از دور باطل بی‌نظمی، راه خود را جدا کرده و به‌دنبال فضای امن فکری و کاری می‌روند.

🔻گروه دوم
🔸*فرصت طلبانی* که منابع سازمانی را تبدیل به منافع شخصی و گروهی می‌کنند. این گروه حلقه اول آغوش مرگ سازمان را تشکیل می‌دهند.

🔻 گروه سوم
🔸*کارکنان بی‌تفاوتی* که مطلوب خود را در کار نکردن، به امور شخصی رسیدن و دریافت حقوق مستمر می‌بینند. این گروه حلقه دوم آغوش مرگ سازمان را تشکیل می‌دهند.

🔻گروه چهارم
🔸*کمال گرایان* با وجدانی که در اقلیت کامل -حتی به تعداد انگشتان یک دست- سعی دارند تا با آگاه سازی مدیران و اصلاح امور از سقوط سازمان جلوگیری نمایند.
این گروه اغلب نادیده گرفته شده و یا توسط سایر گروه‌ها از گردونه امور بیرون رانده می‌شوند.

*************

شما خود را جزو کدام گروه می دانید اگر شرکت شما به آغوش مرگ رفته است!

3 نظرات
 1. الف سین می گوید

  زنبورها آغوش مرگ سازمان را رقم نمی زنند، بلکه در فکر تحرک سازمانی آغوش مرگ را برای عامل رکود و بی تحرکی می گشایند تا سرآغاز نوینی را در تولید و حیات رقم بزنند.
  – گروه دوم و سوم با توصیفات بیان شده و دانسته یا ندانسته تیشه به ریشه خود و آیندگانشان می زنند.
  -اما کمال گرایان گروه چهارم می توانند با بسیج و همسوئی متخصصان تکنوکرات و با وجدان گروه اول و با پیش بینی ابزارهای لازم، آغوش مرگ را برای عاملین اصلی انحطاط سازمانی (هر چند غیر قابل دستیابی) تهیه بینند و با پیشگیری از مرگ سازمانی موجبات رشد و تعالی آتی سازمان، خود و آیندگان را رقم بزنند.

 2. همکار می گوید

  سلام
  یک گروه هم که خیلی عصبانی هستند هر چه تلاش کرده اند با بی تدبیری مدیریت از بین رفته است و دنبال فرصتی برای برخورد با عاملین این قصه هستند

 3. مهندس شبکه می گوید

  سلام
  با ۲۲ سال سابقه حرفه ایی به سختی میتونم قضاوت کنم بیشتر گروه اول را دوست دارم، بدجوری تو فکر جدایی از سازمان هستم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here