مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

مشهد معدن خبر، مخابرات ما، کاوشگران آن

مخابرات ما- دیدن تمام مدیران مخابرات ایران و مدیران استانها ، یک جا، اتفاق نادری است که سال تا سال رخ نمی دهد بویژه در دوران کرونا! …
مخابرات ما- دیدن تمام مدیران مخابرات ایران و مدیران استانها ، یک جا، اتفاق نادری است که سال تا سال رخ نمی دهد بویژه در دوران کرونا! اما رخ داد! انگار معدن خبری به شما داده باشند که نیاز به کندو کاو و جستجو دارد.
اما زمان اندک بودضمن اینکه جلساتی در حاشیه برگزار می شد که به حق انتظار داشتند مخابرات ما آنجا هم حاضر باشد.لذا جلسه همراه اول تا در عصرگاهی چهارشنبه نیم کاره رها کردیم و همراه تیم مدیریتی خراسان رضوی و تیم مدیریتی مخابرات ایران به استقبال دو جلسه رفتیم.
اما صبح در نشست مدیران مخابرات ایران و پس از اعلام نتایج ارزیابی و استان های برتر، به گفتگو با بخشی از مدیران پرداختیم.هنوز نیمی از لیست مصاحبه من کامل نشده بود که دیدم سالن خالی شده و همه برای نماز رفته اند.
ما هم از فرصت بین دو جلسه صبح و عصر استفاده کردیم و چند تا خبر گذاشتیم.
کلیت ماجرا همین است که گفتیم. اما همه چیز در حاشیه رخ می دهد. حواشی جلسات و خبرهای مهم آن را حتما طی روزهای ۵شنبه و جمعه برایتان خواهیم نوشت.پر خبر هستیم خدا کند خوش خبر هم باشیم. فعلا اجازه بدهید مقدمات جلسه فردا را آماده کنیم.
شب شما بخیر،
32 نظرات
 1. ناشناس می گوید

  دوستان اطمینان داشته این مسئولین حال حاضر مخابرات که جملگی از یک قماش خوشگذران آمده اند نه به فکر مخابرات هستند نه بازنشسته نه کارکنان متخصص اینها فقط به فکر جیب خود هستند نمی دانم در این مملکت کسی بالاتر از اینها نیست که به میل خود قانون وضع میکنندجلساتشان را به تفرجگاه میبرند به زیارت می روند که به آن اعتقادی ندارند چون این راه صادقان نیست انشاءالله قدرت حق دستشان را کوتاه کند

  1. مطلع می گوید

   تضمین می دهید همه اینها عوض شوند برای بقیه هم این حرف را نزنی؟!

 2. علی جان می گوید

  سردبیر جان ،شما که اینقدر نزدیک مدیر و روسا بودی امروز و اینقدر خودمونی ،چه سوالی از حق و حقوقات پرسنل کردی ؟ بالاخره این قوم قصد و نقششون چیه ؟ خواهشا خبری بده ،گزارشی ،گفت و شنودی

  1. سردبیر - مخابرات ما می گوید

   قربون شکلت
   در هر حالی ما یک خبرنگاریم و نزدیکی یا دوری ما لحظه ای است

   1. علی جان می گوید

    یعنی هیچ خبر و یا شنیده جدیدی ندارین ؟آخه سردبیر جان جلسه صرف این آقایون بدون حتی مطرح کردن گوشه ای از مشکلات ما چه دردی رو از ما دوا میکنه ؟؟؟!!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here