مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

همه خواسته های ۹ درصدی ها در یک نگاه

مخابرات ما- اخیرا کارگروه بازنشستگان و شاغلین کشوری ۹ ٪مخابرات ایران کلیه مطالبات این گروه را در یک لیست فراهم کرده است.

مخابرات ما- اخیرا با تلاش عده ای از شاغلین و بازنشستگان کارگروهی برای جمع ۹ درصدی ها آماده شده است که می توانید اخبار مختلف را در این گروه ببینید.

این گروه تمامی مطالبات و خواسته های ۹ درصدی ها را در یک لیست جمع کرده که در زیر می بینید.

۹ درصدی ها در مخابرات خصوصی شده بیش از دیگران از حقوق خود محروم مانده اند و قانون کامل اصل ۴۴ هرگز برای آنان اجرا نشده ست.

مطالبات فراگیر بازنشستگان و شاغلین کشوری ۹ ٪مخابرات ای ران
۱ -الزام به متناسب ساز ی کسورات بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگ ی کشوری، از تمامی آیتم ها ی مقرر
در قانون تأمین اجتماعی مشابه همکاران مخابراتی تابع صندوق مذکور و در راستای اجرای قانون سیاست ها ی
کلی اصل ۴۴ قانون اساس ی و رأی ۲۳۶۰ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۸ هیأت محترم عموم ی دیوان عدالت ادار ی

۲ -اجرا ی کامل و بدون تنازل آیین نامه شماره ۲۴/۸۹ مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۹ هیأت محترم مدیره وقت
شرکت مخابرات ایران

۳ -رفع نواقص قانونی و اجرا یی همسان ساز ی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد شاغلین مشابه و همتراز با کارکنان
شرکت مخابرات ایران نه سا یر سازمانهای مشمول قانون مد یر یت خدمات کشوری.

۴ -تثبیت گروه های مکتسبه اعم از استحقاقی و تشویقی درآخرین احکام کارگزین ی صادر شده از سوی شرکت
مخابرات ایران توسط صندوق بازنشستگی کشوری.

۵ -تسری ارتقاء یک گروه استحقاقی از اول مهر ماه سال ۱۳۹۹ به بازنشستگان بعد از سال ۱۳۹۶ همانند
بازنشستگان قبل از سال ۱۳۹۶

۶ -اعطا ی امتیازات ایثارگری و یک مقطع تحصیلی باالتر به کلیه ا یثارگران بازنشسته از جمله رزمندگان مشمول
احتساب داوطلبانه ی سه چهارم خدمت سربازی همچون شاغلین ۹ درصد ی شرکت.

۷ -تسری اجرا ی پرداخت فوق العاده حق جذب نظیرشاغلین شرکت از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۸ ، به کلیه بازنشستگان
در بازه زمانی خصوصی ساز ی شرکت تا تاریخ مزبور در اجرا ی جدول شماره ۱۳ ذیل بند ۸-۵ دستور العمل
اجرا یی سیستم حقوق و دستمزد از آ یین نامه شماره ۲۴/۸۹ مصوب ۳۰/۵/۱۳۸۹

۸ -پرداخت مابه التفاوت ناش ی از صدور احکام کارگزینی مبنی بر اِعمال حق ایثارگر ی در پاداش پایان خدمت
اعم از قانونی و تشویقی توسط شرکت مخابرات ایران.

۹ -اجرای کامل ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و … ناظر بر افزایش حقوق بازنشستگان
متناسب با نرخ تورم اعالم ی از سوی بانک مرکزی در جهت رفع نابرابری و تبعیضات ناروا در پرداخت حقوق.

۱۰ -التزام و پایبندی صندوق باز نشستگی کشوری به همسان سازی حقوق با ضریب حداقل ۱/۲۵ همانند کارکنان
بازمانده و منفک از همسان سازی ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ (وزارتین : امور خارجه، اطالعات و همترازان اعضا ی هیأت علمی
دانشگاههاو … ( و پرداخت معوقه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹

کارگروه بازنشستگان و شاغلین کشوری ۹ ٪مخابرات ایران.

6 نظرات
 1. همکاربازنشسته می گوید

  سلام دوستان، امشب زیرنویس شبکه خبرنوشته بودکه ازطرف ستاداجرایی فرمان امام تعدادی مدرسه ساخته شده وتحویل استانهاگردیده، اصل خبربسیارخوب وکسی منکرش نیست. اما باچه قیمتی، آیا حضرت امام رحمت الله علیه اگرالان زنده بودراضی بودکه این ستاد وتعاون سپاه ودیگراعضای بخش خصوصی، حقوق خواربار بازنشستگان ایثارگر شریف مخابرات راپایمال کنندوجای دیگرهزینه کنند.؟ مگرغیرازاین است که میگن، چراغی که به خانه واجب باشد. به مسجدحرام است. این است رسم عدالت؟

 2. کرمانشاه احمدبوته می گوید

  این اقایان ازاصل اول ومهم خصوصی سازی مخابرات یعنی تبدیل صندوق ها غافل ومارابه حاشیه میبرند معلوم نیست این اقایان چه کسانی هستند وازچه کانالی تغذیه میشوند.اقایان عزیر تبدیل بیمه از۹به۷یعنی تغییر صندوق ازخدمات کشوری به تامین اجتماعی جزء اصلی این معاهده بین دولت وبخش خصوصی به عنوان کارفرمای دوم بوده که داره ازبین میره وازنگاه کسانیکه دراین گیر ودارنبوده اند.توضیحش سخته.اقامامیگیم خرنمیخایم شمادارید پالانش روعوض میکنید.امروزنماینده های مجلس باوزیر ارتباطات جلسه داشتند.اصلا بحثی راجع به شاغلین رسمی گرفتار برزخ خصوصی سازی نشد.کارفرمایی که درسال۸۸مخابرات رامفت به چنگ اورد.وازمحل درامدش پول دولت رامرداخت کرد.عامل اصلی این بدبختی ونابسامانی برای مخابرات وپرسنل شریف وزحمتکش ان شد.ومطمعنان به این هم راضی نمیشود.وتاریشه درخت تناور مخابرات رانخشکاند دست بردارنبست.همراه اول پول ساز درامدزا راجداکرده برای خودش.وباشرکتها اقماری ناک وغیره بیشترین سودواستفاده رامیبرند.گوربابای تلفن ثابت میخادهرجی بشه بزارنابودبشه.فردااعلان ورشکستگی میکنند.ودرش روتخته میکنند.کارگروه خواسته وعمدی ویا ندانسته وجاهلانه دراره راه رااشتباه میره اقایان این راهش نیست.غلط اندازه.

  1. محمدرضا صالحی می گوید

   سلام و عرض ادب،
   کاملا درست می فرمایید.اصل داستان این بود کسانیکه مخابرات رو به تاراج و غارت بردن قرار بود بیمه ی همه شاغلین را تبدیل به ۷ درصدی کنند .ولی متاسفانه زیر بار نرفتند. واین شده حال روز ما ۹ درصدی ها!!!

 3. سامان می گوید

  همکاران دیدید که نماینده های مجلس در دفاع از اقشار خاص گفتند مخابرات دولتی هست خب معوقات پرسنل بازنشسته و شاغل را پرداخت کنید. آزمونی های قراردادی هم رسمی کنید مگر میشه فقط قشر خاص رسمی شن . مملکت بناش شده تبعیض.

  1. ناشناس می گوید

   بچه های خودشون هم جز همین قشر هستند باید هم دفاع کنن ازشون ….
   حالا فردا طرح ساماندهی کارکنان دستگاههای اجرایی میاد ببین یکی میگه مخابرات باید اجرا کنه ؟؟؟؟

  2. ناشناس می گوید

   هیچ نوع استخدامی دیگه اونجورکه شما میفرماییدرسمی قدیم نیست .قراردادی همون رسمیه درمخابرات.وحقوقشون تابع مصوبات سراسر شرکت با رسمی فرقی نداشته .دیگه چتونه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here