مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

بازنشستگان مخابرات منطقه خوزستان به دنبال مطالبات خود تجمع کردند- تصویر

مخابرات ما – بازنشستگان مخابرات منطقه خوزستان برای دریافت مطالبات خود تجمع کردند.این تجمع صبح روز چهارشنبه همین هفته برگزار شد که تصاویرش را می بینید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here