مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

سرزمین زیبای من- بازگشایی یک راه برفی

مخابرات ما- برف راه های رسیدن به سایت های مخابراتی را مسدود کرده است.حالا یکی از این راه ها را باز می کنند.
مخابرات ما- برف زمستانی تمام راه های دسترسی به سایت های مخابراتی در قله های برف گیر را مسدود می کند.اینجا یکی از روستاهای شهرستان تربت حیدریه است در خراسان رضوی.جاده سایت مهران در پنج شنبه گذشته!

از آنجا که برف روبی با تراکتور به جاده آسیب می زند، برف روبی باید با دستگاه های سنگین انجام شود.اما گاهی به دلیل کمبود امکانات گریزی نیست.هفته گذشته  تنها در عرض یک هفته، سه بار با برف روبی راه سایت را باز کرده اند. همین جاده ای که اینک در تصاویر می بینیدیعنی جاده مهران درسال۸۲ با مبلغی  حدود 600 میلیون تومان احداث شده است.

 

سایتهای مناطق برفگیر ، دایم نیاز به برف روبی, بهسازی  و راهسازی دارند کار به سازی اساسی، شن ریزی و کوبیدن این جاده ها معمولا در بهار انجام می شود.البته در این دوران که توسعه تعطیل است قطعا نگهداری هم به قد نیاز انجام نمی شود.

تصاویر برف روبی با تراکتور را در مسیر سایت مهران در شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی ببینید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.