مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما
محرم عاشورا

سامانه ۲۰۲۰ پاسخگوی مشتریان اینترنت پرسرعت مخابرات تهران

مخابرات ما -مشتریان اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق تماس با سامانه 2020 درخواست ها و مشکلات خود را ثبت کنند.

مخابرات ما (مالکی)-در راستای مشتری مداری و ارائه خدمات غیر حضوری، مشتریان اینترنت پرسرعت مخابرات منطقه تهران می توانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به مراکز مخابراتی و از طریق تماس با سامانه ۲۰۲۰ به خدمات مختلفی مانند: خرید و تغییر سرویس، دریافت نام کاربری و کلمه عبور، اطلاع از حجم و زمان باقیمانده سرویس و پشتیبانی دسترسی داشته باشند. همچنین مشتریان علاوه بر شماره گیری ۲۰۲۰ از طریق تلفن ثابت، می توانند از طریق کد دستوری #۲۰۲۰* و یا از طریق سایت adsl.tci.ir از خدمات مختلف ارائه شده استفاده نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here