مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

مخابرات قزوین در تصویر – انتخابات انجمن صنفی کارکنان

مخابرات ما- مخابرات قزوین امروز شاهد برگزاری انتخابات انجمن صنفی کارکنان بود تصاویر زیر گوشه ای از حضور کارکنان این استان در انتخابات است.

نتایج انتخابات:

اعضای هیئت مدیره –

 غلامی

شیخ زین العابدینی

 ایوبی

عیوض زاده

سلیمانی

بازرس:

ایزدپناهی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here