مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما

شرکت شسکام، فردا واریز حقوق دارد

مخابرات ما- بر اساس آخرین خبر رسیده از شرکت شسکام به مخابرات ما، در روز جاری پرداخت مالی از سوی مخابرات به این شرکت قدری طولانی شد لذا امکان پرداخت حقوق فراهم نشده است.

به این ترتیب صبح فردا قطعا حقوق کارکنان باقیمانده و استانهای مانده واریز خواهد شد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here