مخابرات ما
خبرگزاری مخابرات ما
محرم عاشورا

فوری- خدمات اول مخابرات تا دقایقی دیگر حقوق کارکنان باقیمانده را واریز می کند

مخابرات ما- بر اساس  اطلاع شرکت خدمات اول مخابرات به پایگاه خبری مخابرات ما، تا دقایقی دیگر حقوق استانهای تهران،  آذربایجان شرقی  و ستاد خدمات اول مخابرات از سوی بانک واریز خواهد شد.

 

به این ترتیب حقوق کارکنان شرکت خدمات اول در سراسر کشور پرداخت گردیده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

The maximum upload file size: 64 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here