مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما

پایائی سرویس ها ، رمز پذیرش آن از سوی مشتریان است.

مخابرات ما- ارائه سرویس با تضمین نیاز امروز ماست یعنی سرویسی Dedicated. چگونه به آن برسیم؟

 

مخابرات ما- شاید وقت آن رسیده است که کاری اساسی بکنیم. وقت آن رسیده از آمارهای خوشایند پرهیز کنیم و فقط به رضایت مشتری بعنوان تنها پارامتر قابل محاسبه اهمیت بیشتری بدهیم.

امروز نه تعداد دایری مهم است نه پهنای باند اینترنتی! مهم رضایت مردم است که فقط از یک راه بدست می آید: تضمین سرویس!

یعنی اگر در اینترنت, adsl، vdsl و ftth خدمتی به مردم ارائه می شود مطابق با قرار داد بسته شده به آن عمل کنیم.

گرچه گفتن آن ساده است.اما اجرایش راهی دشوار و همتی بلند می طلبد.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در جایی گفته است تضمین کیفیت بسیار مهم است.معنی حرف او این است که اگر به مشتری سرویسی با پهنای باند ۴۰ مگ می دهیم این سرویس حداقل روی ۴۰ مگ تضمین شده باشد. لحظه ای روی ۱۰۰ مگ نباشد و لحظه ای دیگر  صفر.

باید باور کنیم تا این لحظه یک سرویس تضمین شده دست مشتری نداده ایم! حتی یک سرویس!

حتی در فیبر نوری یا ftth که قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته باشد هنوز نتوانسته ایم سرویس تضمین شده به مشتری ارائه دهیم.

هنوز در خانه های خودمان نتوانسته ایم یک فیلم تصویری چند دقیقه ای را بدون قطع و وصل تصویر یا زیرنویسش ببینیم.

ما به یک انقلاب در ارتباطات نیاز داریم.ابتدا این انقلاب باید در تفکرات ما مخابراتی ها ایجاد شود.باید حساب مردم را از مالکان مخابرات جدا کنیم.مردم مشتریان ما هستند.مردم خواهران و برادران ما  .دوستان و آشنایان ما هستند که امروز از سرویس های ما استفاده می کنند.آیا اگر امروز مخابرات با کارکنانش رفتاری منطقی نداشته باشد باید مردم تاوان آن را بدهند؟ باید خانواده های ما از تکنولوژی های روز دور بمانند؟

این سخنان نگاه ایده الیستی به بحث ارتباطات و اینترنت در ایران نیست بلکه موقعیتیست که سایر کشورها به اسانی به آن رسیده اند.!

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: