مخابرات ما
خبرگزبری مخابرات ما
میلاد پیامبر (ص)

اطلاعات مخابراتی- اعتباردهی همراه اول برای چیست؟

مخابرات ما- اصطلاحات جدیدی که در زمین اعتباردهی به مشترکین همراه اول می شنویم برای من تازگی داشت.شاید به درد شما هم بخورد.

 

طرح اعتباردهی به مشترکین دائمی :

همراه اول با هدف افزایش رضایتمندی مشترکین دائمی خوش حساب، اعتبار قطع میان دوره این مشترکین را بر اساس ارزش شماره تلفن ، امتیاز خوش حسابی، مبلغ قبوض پرداختی و مدت حضور در همراه اول، افزایش می دهد. اعتبار قابل تخصیص به مشترکین عضو طرح، به صورت خودکار و هر ۴ ماه یکبار بر اساس امتیاز خوش حسابی و سابقه کارکرد مشترکین بروز رسانی میگردد.

اعتبار تخصیص یافته، تنها در طول دوره و با هدف جلوگیری از قطع میاندوره قابل استفاده است و پرداخت قبض پایاندوره با هر مبلغی جهت جلوگیری از قطع پایاندوره ضروری می باشد. این طرح در حال حاضر به صورت رایگان به مشترکین ارائه می گردد.

امتیاز خوش حسابی :

امتیاز خوش حسابی مشترکین دائمی، در هر دوره و بر اساس سابقه قطع میاندوره و پایاندوره مشترکین و پرداخت به موقع صورتحساب  محاسبه میگردد. بر این اساس، هر یک از مشترکین دائمی امتیازی بین ۰ تا ۱۲۰ دریافت خواهد کرد.

امتیاز خوش حسابی یکی از فاکتورهای اصلی در اختصاص اعتبار قطع میاندوره برای مشترکین دائمی می باشد.

 

راهنما:

 اعتبار جاری من : حد مجاز بدهی لحظه ای مشترک، شامل اعتبار قابل تخصیص (درصورت فعالسازی) و سایر ودایع مشترک می باشد.
 اعتبار قابل تخصیص: مقداری است که بر اساس میزان مصرف و امتیاز خوش حسابی مشترک بصورت دوره ای تعیین و در صورت فعالسازی توسط مشترک به اعتبار جاری اضافه می شود.
 فعالسازی: با انتخاب این گزینه، اعتبار قابل تخصیص به اعتبار جاری اضافه می شود.
 لغو: با انتخاب این گزینه، اعتبار قابل تخصیص از اعتبار جاری کسر می شود.
امتیاز خوش حسابی: بر اساس رفتار پرداخت و سوابق احتمالی قطع بدهی و وصل مجدد مشترک به صورت دوره ای محاسبه می شود.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بارگزاری فایل: