مخابرات خراسان جنوبی 40 اصله نهال غرس کرد – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

مخابرات خراسان جنوبی ۴۰ اصله نهال غرس کرد

مخابرات ما (ایرنا)-  مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی روز یکشنبه در آیین کاشت نهال گفت: توجه به فضای سبز از وظایف و مسئولیت های اجتماعی مخابرات است که به همین منظور ۴۰ اصله نهال با یادمان « ارتباطی فراگیر» کاشته شد.
محمد حسین عیدی زاده اظهار داشت: توسعه فضای سبز، نگهداری درختان و محیط زیست و همچنین ترویج فرهنگ کاشت درخت ودرختکاری از دیگر اهداف این برنامه بوده است.
وی با بیان اینکه کاشت درخت در حقیقت موجب آسایش انسان و پاکی طبیعت می شود اضافه کرد: نسل های بعد نیز می توانند از ثمرات این درختان استفاده و بهره کافی را ببرند.
مدیر مخابرات منطقه خراسان جنوبی، درختکاری و نگهداری از درختان را یک امر مردمی دانست و گفت: اگر مردم احساس کنند در درختکاری سهیم هستند و از آن منفعت می برند، به طور مسلم مشارکت بیشتری در این عرصه خواهند داشت.
وی یادآور شد: این کار فرصت خوبی برای ارتقای فرهنگ درختکاری و فرهنگ سازی در خصوص حفظ و احیای منابع طبیعی به عنوان یکی از بزرگترین نعمات خداوند است.

 

One comment

  • اگر بهار ۴۰ سالگی انقلاب با بیل‌زدن شماها شروع شود، یعنی تا آخر سال۹۸ همه‌مان شخم خواهیم خورد. خدا بخیر کند