تصاویری از راهپیمایی های 22 بهمن در سالهای گذشته – مخابرات ما
مخابرات ما
تم مجله نهایی برای وردپرس.

One comment

  • با سلام
    استان ما کسانیکه کارت ایثار داشته اند نامه به معاونت احتیاط نزاجا فرستاده ولی متاسفانه تاکنون جوابی به کارگزینی نرسیده است از همکاران محترمی که شماره تلفن معاونت احتیاط نزاجا را دارند درخواست میشود اعلام کنند که ما تلفنی پیگیری کنیم.